Mirjam Annema

WELKOM

De Praktijk voor MANUEELPRAKTIZIJN® en PEDICURE bestaat  al sinds juni 2000. Er worden SHIATSU en (MEDISCH) PEDICURE behandelingen  gegeven. Ook VOETREFLEXZONE THERAPIE; MASSAGE THERAPIE  en SEGMENTALE therapie behoren tot de mogelijkheden.

HetManueelpraktizijn® werk kan in verschillende vormen worden aangeboden waardoor blokkades/spanningen opgeheven worden middels een massage methode en de balans hervonden kan worden. Shiatsu en Massage therapie: voor de één  is het  klacht gerichten voor de ander juist preventief . Tijdens of juist na de behandeling kan er veel loskomen wat ten goede komt voor het genezing/ herstel proces. Tijdens de behandeling komen er stoffen vrij die pijnstillend en ontspannend werken. Bovendien in deze tijd waarin we nu leven staat presteren en hoge werkdruk veelal centraal. Juist dan is het ook belangrijk om tijdig voor jezelf te kiezen, je eigen pad (tao) te kiezen. Goede voetverzorging (Pedicure) kan ook helpen om weer met beide benen op de aarde te staan zodat ook dit bijdraagt tot het welzijn van de mens. Voor Diabetische en Reumatische voetverzorging kunt u hier ook terecht.

Hoe ziet een behandeling eruit? 

Wanneer men voor het eerst hier is voor een sessie dan zal er eerst (kort) een intake gesprek plaats vinden. Daarna wordt er gezamenlijk een doelstelling voor de behandeling besproken en kan er overgegaan worden tot behandelen. Tevens wordt  er in overleg met u/jou een eventueel vervolg  traject besproken.  

Welke behandelingen zijn er mogelijk?

Bij mijn behandelingen ga ik uit van de Biopsychosociale (holistische) mensvisie; lichaam en geest vormen de totale mens. Daarnaast probeer ik middels na en bijscholingen de kennis actueel te houden, denk bv. aan triggerpoints/ quantum touch . Tevens maak ik deel uit van de intervisie groep Sneek e/o.   

Er is niet een bepaalde leeftijd grens genoemd binnen de praktijk: zowel ouderen als vooral ook kinderen hebben baat bij de behandelingen. Wel wordt er gelet op contra indicaties = een aanwijzing dat een bepaalde behandeling juist niet gedaan moet worden.

 

 

 

 

Pedicure behandeling

 

 

Shiatsu therapie

 

 

Shiatsu zen style